Pages

Subscribe:

Pamiątki


                          Mój Dziadek Antoni Sikorski (1893–1987)
Wywiadowca przyfrontowy Legionów w 1914 roku pod komendą Andrzeja Małkowskiego. W stopniu kaprala dowódca sekcji w 1 Brygadzie Legionów 
w walkach pod Krzywopłotami i Limanową. Dowódca plutonu w kompanii 
skautowej przy Komendzie Legionów Polskich w walkach nad Styrem 
i Stochodem w 1916 roku. Dowódca kompanii, potem batalionu w 8 Pułku Piechoty Legionów podczas walk na froncie ukraińskim i bolszewickim 
latach 1918–1920. 

Za męstwo i skuteczne dowodzenie w walce pod Onoszkami w maju 1920 roku, 
będąc w stopniu kapitana, odznaczony krzyżem Virtuti Militari V klasy, a za kolejne 
czyny bojowe – czterokrotnie Krzyżem Walecznych. 

Major Antoni Sikorski 2 grudnia 1933 roku otrzymał nominację na dowódcę 20 batalionu  
Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP) "Nowe Święciany". 
W dniu  1 stycznia  1934 roku  awansował na stopień podpułkownika. 
Dowodził batalionem do 17 lipca 1936 roku.

Zdjęcie Dziadka w jego gabinecie w strażnicy batalionu w okresie po otrzymaniu awansu.


Czapka KOP-owska Dziadka przechowywana przez Babcię podczas wojny, przewożona do kolejnych miejsc tułaczego pobytu rodziny,  do dzisiaj znajduje się wśród najcenniejszych rodzinnych pamiątek, zachowana w doskonałym stanie.We wrześniu 1939 roku  Dziadek dowodził  Grupą "Sandomierz".
Za zasługi bojowe został odznaczony krzyżem Virtuti Militari IV klasy.