Pages

Subscribe:

Galeria


To kolejny prezentowany w książce "Krzyż harcerski 1913 - 2013" niezwykły życiorys i kolejny niezwykły harcerski krzyż.
Poznańska harcerka Zdzisława Wójcik po tułaczce wrześniowej 1939 roku znalazła się we Lwowie, skąd została wywieziona w głąb Związku Radzieckiego. Ewakuowana z Archangielska razem z Armią gen. Andersa i polską ludnością cywilną przez Persję (obecnie Iran) i Irak dostała się do Afryki. Otrzymała tam jeden z około stu krzyży harcerskich wykonanych w roku 1940 w Jerozoilmie dla harcerzy - żółnierzy Brygady Strzelców Karpackich. W lutym 1943 roku została mianowana na funkcję Komendantki Chorągwi Afrykańskiej ZHP na Wschodzie.
W tym samym roku otrzymała nominację podharcmistrzowską a w roku 1945 harcmistrzowską.


Zdzisława Wójcik do Polski wróciła w roku 1948. Mieszka razem z córką w Warszawie.
W książce "Tułacze dzieci" wydanej w roku 1995 przez Fundację Archiwum Fotograficzne Tułaczy zamieściła swoje relacje i zdjęcia. 26 stycznia 2015 roku skończyła 100 lat.
Zdjęcia poza ostatnim wykonane zostały 12 listopada 2014 roku.


Historia Lecha Charewicza i jego odznaki to jeden z najbardziej poruszających akcentów
książki "Krzyż harcerski 1913 - 2013". Jej bohater jako dziecko wyjechał z ruin Warszawy
w roku 1946 z duńską organizacją opiekuńczą na obóz harcerski na Jutlandię. Złożył tam przyrzeczenie harcerskie i otrzymał krzyż harcerski, z którym wrócił do Polski. W okresie
likwidacji harcerstwa szkolny ubek podczas rewizji zabrał mu odznakę. Lech Charewicz odzyskał ją po 13 latach i przechowuje dzisiaj jako bezcenną pamiątkę. Krzyż jest prezentowany w katalogowej części książki.
Zdjęcia wykonałem w pracowni fotograficznej Lecha Charewicza w Warszawie na Nowym Mieście 7 grudnia 2014 roku.


ANDRZEJ PILIPIUK o książce "Krzyż harcerski 1913 - 2013"
                 wpis z 1 grudnia 2014 roku http://pilipiuk.com - zakładka Aktualności

XXIII TARGI KSIĄŻKI HISTORYCZNEJ 
WARSZAWA 29 - 30 LISTOPADA 2014 


LATO 2013 ROKU.
Kulminacyjny okres powstawania książki "Krzyż harcerski 1913 - 2013".
Ze względu na terminy wydawnicze zajmowało to autorowi 
około 180 godzin miesięcznie, poza czasem pracy zawodowej...

XIII MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE KOLEKCJONERÓW SKAUTOWYCH 
 CHORZÓW 6.09.2014 R.